n w    w w w w

baner
You are here:  
large small default
SMD (Sarı nokta hastalığı) PDF Yazdır e-Posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 16
ZayıfEn iyi 

 

  •  Retina ve makula nedir?

Retina, görmemizi sağlayan ışığa duyarlı hücrelerin oluşturduğu ağ tabakadır. Makula (sarı nokta), bu ağ tabakanın merkezinde 1.5 mm çapındaki bölgedir ve görme keskinliğinin büyük bir kısmını sağlar. Pek çok hastalık bu bölgedeki hassas hücrelerin görev yapmasını engelleyebilir. İleri yaşlarda, özellikle 65 yaş üzerinde bu bölgenin bozulması dolayısıyla görme kayıpları gelişirse, yaşa bağlı sarı nokta hastalığından bahsedilir.

  • Sarı nokta hastalığı sık görülen bir rahatsızlık mıdır?

Sarı nokta hastalığı genellikle 50 yaş üzerinde ortaya çıkar ve görülme sıklığı yaş ile giderek artış gösterir. Yapılan çalışmalarda görülme sıklığı 50 ile 60 yaş arasında %2, 65 yaş üzerinde ise %11 olarak saptanmıştır.

  • Hastalığın farklı tipleri var mı?

Sarı nokta hastalığı temelde 2 tipte karşımıza çıkar; kuru tip (yeni damar gelişimi olmaksızın) ve yaş tip (yeni damar gelişimi ile birlikte). Kuru tip, hastaların %80-90’nında görülür ve görme kaybı yavaş ilerler. Bunun aksine, yaş tip daha az oranda hastalarda gelişir ve ani ve ciddi görme kayıplarına neden olur.

  • Kimler daha yüksek risk altındadır?

Sarı nokta hastalığının nasıl geliştiği tam olarak bilinmemekle birlikte, ileri yaş, sistemik hipertansiyon, sigara, damar sertliği, fazla güneş ışığı maruziyeti, göz içi inflamasyonları, diyette bazı vitamin ve mineralleri almamak ve genetik yatkınlık hastalığın ortaya çıkışında önemlidir.

  • Hastalığın bulguları nelerdir?

Hastalığa yakalanan bireylerde, görme bulanıklığı, çizgilerde kırıklık, okumakta zorluk, görme alanının merkezinde siyah leke ve karanlık adaptasyonunda azalma ilk görülen yakınmalardır. Hastalık genellikle her iki gözü de tutar. Ancak, bir göz diğerinden daha fazla etkilenmiş olabilir. Hastalığa yakalanmış gözlerde ağrı olmayacağı gibi, genelliklede tam körlüğe neden olmaz.

  • Sarı nokta hastalığında tanı nasıl konulur?

Görmede azalma şikayeti ile müracaat eden hastalarda gözbebeği büyütülerek yapılan göz muayenesi ile hastalıktan şüphelenilirse, Fundus Floresein Anjiyografi (FFA) ve Optik Koherens Tomografi (OCT) ile görüntüleme yapılır. FFA için hastanın kolundan damar içerisine 5 cc floresein enjekte edilir. İlaç sistemik dolaşım ile göz damarlarına geldiğinde gören tabakanın fotoğrafları fundus kamera ile kaydedilir. Kalp anjiyosundan farklı olarak damar içerisine veya göze kateter konulmaz, damar içerisine opak madde verilmez. OCT de ise retinanın mikron düzeyinde kesitleri alınarak taraması yapılır. Bu sayede yeni gelişen damarlar tespit edilebilinir.

  • Hastalığın tedavisi var mıdır?

Sarı nokta hastalığının tedavisi hastalığın tipine göre farklılık göstermektedir. Kuru tipte olan hastalık yavaş ilerleme gösterir, kesin ve başarısı ispatlanmış güncel tedavisi yoktur. Ancak, vitamin desteği ile ilerlemesi yavaşlatılmaya çalışılır. Yaş tipte olan sarı nokta hastalığı, hızlı ilerleme gösterir. Laser fotokoagulasyon ve fotodinamik tedavi yaş tip için kabul edilmiş güncel tedavi yöntemleridir. Bazı olgularda damar gelişimini engelleyen ilaçların göz içerisine yapılması veya gelişen damarların cerrahi olarak çıkartılması da gerekebilir.
İlerlemiş ve görme keskinliği azalmış hastalara ise özel gözlükler veya büyüteçler ile görme düzeyi arttırılmaya çalışılır.