n w    w w w w

baner
You are here:  
large small default
Klinik ve Cerrahi Tecrübeler PDF Yazdır e-Posta
  • KATARAKT

Fakoemülsifikasyon (FAKO), Ekstrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu (EKKE),
Skleral Fiksasyonlu İntraoküler Lens uygulamaları, YAG Lazer Kapsulotomi

  • GLOKOM

Trabekülektomi, Trabekülotomi, Shunt Cerrahisi, YAG Lazer İridotomi,
Lazer İridoplasti, Siklodestruktif uygulamalar

  • KORNEA

 Keratoplasti, Kontakt Lens uygulamaları

  • KAPAK ve DRENAJ SİSTEMİ

Dakriyosistorinostomi (DSR), Lakrimal Entübasyon ve
Probing, Ektropion-Entropion Cerrahisi, Ptozis

  • RETİNA

Fundus Floresein Anjiografi (FFA), Argon Lazer Fotokoagulasyon, Pars Plana
Vitrektomi (Vitreus Hemorajisi, Vitreus Kondanzasyonu, Retina Dekolmanı), İntravitreal İlaç uygulamaları

  • ŞAŞILIK

Kas rezeksiyonu, Kas geriletmeleri, Transpozisyon